EU Flag ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG 2006/018-343.01.01 - ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ (ФАЗА 3)
БЕНЕФИЦИЕНТИ
 
Министерство на труда и социалната политика;
Агенция за социално подпомагане;
Държавна агенция за закрила на детето;
Министерство на образованието и науката;
Министерство на здравеопазването;
 
ИНДИКАТОРИ
 
Намален брой деца и възрастни, настанени в специализирани институции с 20% до края на 2009г.;
Процентно увеличение на броя на децата и възрастните, които са ползвали предоставените в общността услуги;
Процентно увеличение на броя на лицата с психични проблеми, които са ползвали предоставените в общността услуги.
ВРЪЗКИ
Начало
Въпроси и отговори