EU Flag Изпълнителна агенция по ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG2004/016-711.11.01 - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ФАЗА 1)
Обща цел
Да се постигне напредък в процеса на трансформиране на пазара на труда и на адаптирането на системата по заетостта с оглед прилагането на Европейската стратегия за заетост и подготовката за присъединяване на страната към ЕС.
Непосредствена цел
Разработване на ефективна система за анализ на нуждите на пазара на труда и насърчаване на по-ефективни активни политики на пазара на труда.
Разработване и прилагане на ефективна стратегия и рамка на Учене през целия живот, включваща реформа на професионалното образование и обучение (Начално професионално образование и обучение и Продължаващо професионално обучение), както и по-нататъшно прилагане на стратегията за обучение на възрастни. <<< Скрии целия текст
ВРЪЗКИ
Начало
Резюме
Въпроси и отговори
АКТУАЛНО
-
Структура на управление
Изпълнителна агенция - Министерство на труда и социалната политика;
Звено за изпълнение на проекта - Проектът има две Звена за изпълнение – едно Звено за изпълнение на проекта в Агенцията по заетостта, състоящо се от представители на АЗ и МТСП, което ще осигурява техническото изпълнение на дейностите, които са в отговорностите на МТСП. Съществуващото Звено за изпълнение на проекти към Министерство на образованието и науката ще осигурява техническото изпълнение на дейностите, които са в отговорностите на МОН, съгласно подписан Меморандум за разбирателство.