EU Flag Изпълнителна агенция по ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG 0202.01 - НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ - СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНО РАВНИЩЕ
Обща цел
Намаляване равнището на безработицата и нарастване на заетостта сред безработните младежи (18-29).
Непосредствена цел
По-високо равнище на пригодността за заетост, адаптивността и предприемачеството сред младежите на възраст 18-29 години.
ВРЪЗКИ
Начало
Резюме
Въпроси и отговори
АКТУАЛНО
Дирекция ЕФMПП в качеството си на Изпълнителна Агенция по Програма ФАР на МТСП, препоръчва на Изпълнителите по договори за безвъзмездна помощ да се съобразяват с публикуваните на сайта материали при подготвяне и предаване на финалните си отчети. Допълнителна информация четете тук .

Изпълнителната агенция по Програма ФАР и Възложител по договори за безвъзмездна помощ, уведомява всички Изпълнители по проекти, че всички опростени фактури, с които се отчитат направени проектни разходи подлежат на проверка. Допълнителна информация четете тук .


Информация, относно промени в процедурите за финансово отчитане по проект:

•BG 0202.01 - НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ - СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНО РАВНИЩЕ

Моля, при подаване на Исканията си за финално плащане на договорите по гореспоменатите схеми, да съобразите Financial Identification /Финансовата идентификационна форма/ и Аnnex V с IBAN стандарта. Предалите финални отчети Изпълнители, които не са получили финално плащане, следва да представят FI с новите банкови данни и удостоверение / уведомление от банката за промяната.
Новата форма на Final Payment Invoice е качена в основни документи на по горе посочените проекти в Процедура за финално отчитане, английска версия.
Структура на управление
Изпълнителна агенция: Министерство на труда и социалната политика.

Звено за управление на проекта: Агенцията по заетостта.