EU Flag Изпълнителна агенция по ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG 2006/018-343.10.01 - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ФАЗА 3)
Други документи
Обучение за бенефициенти
Покана за набиране на оценители
Информационна кампания
 
ВРЪЗКИ
Начало
Резюме
Въпроси и отговори
Основни документи
Други документи
Тръжни документи
Насоки за кандидатстване
ОБЯВИ ПО ПМС №55/ 12.03.2007 г.