EU Flag Изпълнителна агенция по ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG 2005/017-353.10.01 - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ФАЗА 2)
Основни документи
Актуализация на Оперативно ръководство за изпълнение на договори
Оперативно ръководство за изпълнение на договори
Указания и документи за финално финансово отчитане на договори
Указания за финално техническо отчитане на договори
Ръководство за попълване на месечни справки
Месечни справки
формуляри
Удължаване срока на изпълнение по ФАР 2005
презентация от обучение
за бенефициенти по схемата за безвъзмездна помощ
постановление №55 на мс от 12.03.2007 г.
Избор на подходяща оферта
Процедура за подбор на бенефициенти
20.06.2008
Насоки на Европейския съюз за визуална идентификация
ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ

LIST OF CONCEPT NOTES RECEIVED
UNDER PROJECT BG 2005/17-353.10.01
list of provionally selected (short-listed) concept notes
RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS REFERENCES: EUROPEAID/124938/M/ACT/BG
WORKS CONTRACT AWARD NOTICE
REFURBISHMENT OF 7 VET SCHOOLS
CANCELLATION OF A WORKS TENDER PROCEDURE
FOR LOT 1, LOT 2, LOT 3 AND LOT 4
REFURBISHMENT OF 7 VET SCHOOLS
SERVICE CONTRACT SHORTLIST NOTICE
TECHNICAL ASSISTANCE FOR UPGRADING OF 30 VOCATIONAL STANDARDS AND DEVELOPMENT AND PROVISION OF IN-SERVICE TEACHER TRAINING
LOT 1 - 7, DRAWINGS
REFURBISHMENT OF 7 VET SCHOOLS UNDER THE PROJECT BG 2005/017-353.10.01 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND PROMOTION OF EMPLOYMENT, 2005 PHARE NATIONAL PROGRAMME FOR BULGARIA
LOT 1 - 7, VOLUME 3, 4, 5
Refurbishment of 7 VET Schools under the project BG2005/017-353.10.01 Human Resource Development and Promotion of Employment, 2005 Phare National Programme for Bulgaria
WORKS PROCUREMENT NOTICE
Refurbishment of 7 VET Schools under the project BG2005/017-353.10.01 Human Resource Development and Promotion of Employment, 2005 Phare National Programme for Bulgaria
ANNOUNCEMENT FOR LOCAL OPEN PROCEDURE
Refurbishment of 7 VET Schools under the project BG2005/017-353.10.01 Human Resource Development and Promotion of Employment, 2005 Phare National Programme for Bulgaria
SERVICE PROCUREMENT NOTICE
Technical Assistance for upgrading of 30 Vocational Standards and development and provision of in-service teacher training
PROJECT FICHE
 
ВРЪЗКИ
Начало
Резюме
Въпроси и отговори
Основни документи
Други документи
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Тръжни документи
АРХИВ
ОБЯВИ ПО ПМС №55/ 12.03.2007 г.