EU Flag  
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
АКТУАЛНО
 


До всички организации бенефициенти по проекти BG 2006/018-10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза 3) и BG 2006/018-343.01.01 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" (фаза 3)
Относно предоставяне на документи по изпълнение на СМР и влагането на строителни материали при изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ

За повече информация тук 
Удължен е срока на изпълнение на всички сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по проект BG 2005/017-353.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" (фаза 2) по програма ФАР 2005, сектор "Политически критерии" и проект BG 2005/017-353.10.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" (фаза 2) по програма ФАР 2005, сектор "Икономическо и социално сближаване".


Стартира процедура за набиране на оценители по грантовата схема на програмата BG 2006/018-10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Повече информация тук.В изпълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от Постановление №55 на МС от 12.03.2007 г., Изпълнителната агенция по програма ФАР в МТСП публикува обяви за тръжни процедури за избор на изпълнител, провеждани от бенефициенти по схемите за безвъзмездна помощ BG 2005/017-353.10.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" (фаза 2) и BG 2005/017-353.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" (фаза 2) в съответствие с разпоредбите на член 12, ал. 1, точка 1 на ПМС №55/ 12.03.2008 г. Всички обяви се публикуват периодично на страницата на съответните проекти. 
 

Word

   (193 kb)