EU Flag
Начало |
Начало
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА "РЧР"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ЗА ОП РЧР
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНА РАМКА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
ПРОЦЕДУРИ
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
РЕЧНИК
АКТУАЛНО
 

Стартира набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Краен срок за представяне на проектните предложения: 5 декември 2008 г., 16.00 часа местно време.

Повече информация можете да откриете тук.


Стартира набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-03 „За по-добро бъдеще на децата” чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Краен срок за представяне на проектните предложения: 20 ноември 2008 г., 16.00 часа местно време.

Повече информация можете да откриете тук.


Стартира набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” (Фаза 2) чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Краен срок за представяне на проектните предложения: 28 октомври 2008г., 16.00 часа местно време.

Повече информация можете да откриете тук.


Стартира набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - фаза 2 чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 15.09.2010 г. във всички дирекции "Бюро по труда".

Повече информация можете да откриете тук


Стартира набирането на проектни предложения по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”

7 ноември 2008 г.
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира втора фаза на програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.


Краен срок за представяне на проектните предложения: 9 януари 2009 г., 16.00 часа местно време.

За повече информация тук.

Стартира набирането на проктни предложения по програма „Училищни и студентски практики”

7 ноември 2008 г.
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира втора фаза на програма „Училищни и студентски практики”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.


Компонент 1: Практики за ученици в реална работна среда

Компонент 2: Студентски практики в реална работна среда

Краен срок за представяне на предложенията: 7 януари 2009 г., 16.00 ч. местно време.


За повече информация тук.