EU Flag ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG 2006/018-343.01.01 - ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ (ФАЗА 3)
АРХИВ НА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
 
Любомир Николов
ВЪПРОС
13/08/2008
Допустимо ли е зам. кметове и общински съветници да получават възнаграждение по тази схема?
 
Надя Иванова
ВЪПРОС
13/08/2008
1.Ако партньора ни е кандидат по същия компонент и там е водеща организация допуска ли ни се като партньор ?
2. Допустимо ли е Домът от който извеждаме деца да ни е партньор по проекта / ние сме община / ?
 
Милан Петков
ВЪПРОС
12/08/2008
Защо не се отговаря на вьпросите?Последният отговор е от 28.07 и от тогава вече 2 седмици ... нищо. Ще отговорите сигурно в последния срок, но ще бьде кьсно за подготовка на качествени проекти.
 
Диана Андонова
ВЪПРОС
12/08/2008
Ние сме НПО регистрирано в обществена полза, което извършва и стопанска дейност. Коя част от приложение Д4 трябва да попьлним?
 
Б. Иванова
ВЪПРОС
12/08/2008
Допустимо ли е по Компонент 1 партньор по проекта да бъде Община?
 
Марияна Атанасова
ВЪПРОС
11/08/2008
Ако организацията няма други текущи проекти и офисът по проекта й съвпада с постоянния офис, това означава ли, че административните разходи се поемат 100%.В такъвслучай правят ли се разделителни протоколи и какво представляват?
 
Елица Василева
ВЪПРОС
11/08/2008
Сградата, където ще се предоставят услугите, е на партньора, който е община
Според насоките за кандидатстване на стр.68 ч.ІІ: За сградата, където ще се предоставят услугите...
т.1Ако водещата орг. или партньорът представят собствени помещения
т.3 Ако водещата орг. представя помещения, подлежащи на ремонт, които са общинска собственост
Към коя от точките да се съотнесем
 
Марин Танев
ВЪПРОС
11/08/2008
Приложение Д4 трябва ли да се попълва и от партньорите? Достатъчно ли е НПО, което е регистрирано в обществена полза и не извършва стопанска дейност да представи само Декларацията, която е на трета страница или трябва да попълва и Декларацията, която е на стр. 1 и 2.
 
Валнтина Христакева
ВЪПРОС
11/08/2008
Нашата организация е бенефициент по Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи (фаза 2) с обща сума на финансиране над 200 000 евро. В тази връзка искам да попитам дали горепосочена финансова схема е в режим de minimis и дали нашата организация може да кандидатства като водеща организация по фаза 3?
 
Ива Пановска
ВЪПРОС
08/08/2008
Ако канидастваме по компонент 1 необходимо ли е освен водещата организация и партньора да има лиценс от ДАЗД и АСП
 
СТРАНИЦА 1 / 8

 

 
ВРЪЗКИ
Начало
Резюме
Въпроси и отговори

ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ
Търсене